اخبار


مشتریان گرامی می توانند با مراجعه به روابط عمومی صندوق نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبو...


سایت خدماتی صندوق به آدرس ebankali.com/ebank جهت سهولت کار مشتریان جهت انجام گرفتن صورتحساب ، وار...


با توجه به کاهش وضعیت شیوع بیماری کرونا و مصوبه ستاد کرونا ساعات کار صندوق به حالت عادی در نیمه دوم ...


با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا و اعلام ساعات کاری واحد های صنفی از روز شنبه 24 آبان ماه 1399 ساع...


این دستگاه جهت رفاه حال مشتریان گرامی صندوق جنب درب ورودی نصب گردیده و در هر ساعت از شبانه روز می تو...