حلول ماه رمضان کریم

1400/01/25


ماه رمضان ماهی است که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن و هدایت و جدا ساختن حق از باطل ، قرآن نازل شده است.

در این ماه با احسان و نیکوکاری به نیازمندان و مستحقان می توانیم دل انسانی را شاد کنیم 

صندوق قرض الحسنه حضرت علی هم با راه اندازی نان مهربانی سهم کوچکی در این میان دارد

https://ppng.ir/d/g1JX