Details


1398/05/26
روش های واریز وجه به صورت غیرحضوری بانک ملی

روش های واریز وجه به صورت غیرحضوری بانک ملی مشتری گرامی ، می توانید به صورت غیرحضوری، اقساط وام خود را پرداخت نمایید یا به حسابهای پس انداز خود در صندوق وجه واریز نمایید و با دریافت کد شناسه و به روش¬های زیر اقدام نمایید: 1- از طریق مراجعه به کلیه شعب بانک ملی، استفاده از اینترنت بانک ملی و یا همراه بانک ملی و واریز وجه به شماره حساب 0104714683007 به نام صندوق حضرت علی(ع) 2- از طریق کلیه خودپردازهای بانک ملی و واریز وجه به کارت شماره : 4914-9905-9975-6037 به نام صندوق حضرت علی(ع) با استفاده از کلیه کارت¬های عضو شتاب تذکر: برای واریز وجه به هر یک از روشهای فوق داشتن کد شناسه الزامی می¬باشد. کد شناسه به صورت اختصاصی برای هر حساب یا وام می باشد و می توانید از طریق مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی آن را دریافت نمایید. در واریز غیرحضوری با استفاده از کد شناسه هیچ نیازی به ارائه فیش و یا تماس تلفنی نمی¬باشد. مبلغ واریز شده پس از یک روز به حساب شخص در صندوق واریز خواهد شد. ضمناً عواقب ناشی از ثبت کد شناسه اشتباه در موقع واریز به عهده خود شخص می باشد.