قوانین و مقررات


ساعات کار صندوق و باجه مشکل گشا:

ساعات کار صندوق در نیمه دوم سال :(مهر-آبان-آذر-دی-بهمن-اسفند)

شنبه تا پنج شنبه:

    صبح ها از ساعت 7.30 الی 12

شنبه تا چهارشنبه:

    بعد از ظهر ها از ساعت 15.30 الی 18.30

    باجه مشکل گشا :

                    شنبه تا چهارشنبه :

                                         ظهر : از ساعت 12 الی 15.30   

                                        عصر: از ساعت 18.30 الی 19.30

                   پنج شنبه:فقط ظهر ها از ساعت 12 الی 16

                    جمعه : فقط صبح ها از ساعت 9 الی 12


ساعات کار در ماه مبارک رمضان :

            بصورت یکسره

                        شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 7.30 الی 13.30

                        پنجشنبه : 7.30 الی 12

            باجه مشکل گشا :

                        شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 13.30 الی 19.30

                        پنج شنبه:12 الی 16

                        جمعه : 9 الی 12

 

ساعات کار صندوق در نیمه اول سال:

شنبه تا پنج شنبه:

    صبح ها از ساعت 7.30 الی 12

شنبه تا چهارشنبه:

    بعد از ظهر ها از ساعت 16 الی 19