قوانین و مقررات


ساعات کار در ماه مبارک رمضان :

بصورت یکسره

    شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 7.30 الی 13.30

    پنجشنبه : 7.30 الی 12

    باجه مشکل گشا :

        شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 13.30 الی 19.30

        پنج شنبه:12 الی 16

        جمعه : 9 الی 12

 

ساعات کار صندوق در نیمه اول سال:

شنبه تا پنج شنبه:

    صبح ها از ساعت 7.30 الی 12

شنبه تا چهارشنبه:

    بعد از ظهر ها از ساعت 16 الی 19